Public contract: Nákup nákladního vozidla kategorie N2 do 10t (znovuvyhlášení)

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3483
System number: P21V00000001
Contracting authority registration number: STC/3032/ÚSF/2020
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 19.01.2021
Tender submit to: 08.02.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Nákup nákladního vozidla kategorie N2 do 10t (znovuvyhlášení)
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat 1 ks nového nákladního vozidla N2 do 10t s bezpečnostní úpravou v souladu s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1 ZD) (dále jen „vozidlo“).

Vozidlo musí být plně funkční pro stanovený účel, kterým je zejména přeprava zboží na europaletách, a musí splňovat veškeré podmínky stanovené platnými právními předpisy v České republice a EU pro jejich řádné provozování a užívání, zejména musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vozidlo musí být dodáno nové, tzn., že zadavatel musí být jeho prvním vlastníkem z hlediska jeho registrace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 510276

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance