Public contract: Sušicí tunel pro sítotiskový stroj

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 3633
System number: P22V00000050
Contracting authority registration number: STC/003897/ÚSV/2022
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 01.08.2022
Tender submit to: 02.09.2022 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Sušicí tunel pro sítotiskový stroj
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat 1 ks kombinovaného sušicího tunelu, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, a to v souladu s technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Detailní popis předmětu plnění této veřejné zakázky je podrobně vymezen v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 2 200 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 510276

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses