Public contract: Document Management System - provozní podpora

Information on public contract

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 3639
System number: P22V00000056
Contracting authority registration number: STC/009670/ÚSF/2022
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 25.08.2022
Tender submit to: 28.09.2022 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Document Management System - provozní podpora
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele plnění spočívající v poskytování:
1) Rozvoje systému,
2) Incident Managementu;
a to dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 – „Specifikace služeb“ návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „návrh smlouvy“) a v rámci čtvrtletní paušální ceny uvedené v čl. V odst. 1 návrhu smlouvy.
(dále souhrnně jen jako „služby podpory“)
Zadavatel je dále oprávněn nad rámec služeb podpory specifikovaný v čl. 2.1 zadávací dokumentace a v Příloze č. 1 návrhu smlouvy požadovat ad hoc služby, a to služby:
1) Change Managementu, včetně rozvojových požadavků, jež jsou definovány v příloze č. 2 návrhu smlouvy („Specifikace rozvojových požadavků“),
2) Konzultace
Obsahová náplň Change Managementu a Konzultací je blíže specifikována v Příloze č. 1 návrhu smlouvy. Rozvojové požadavky, jež jsou součásti Change Managementu, jsou definovány v příloze č. 2 návrhu smlouvy.
(dále souhrnně jen jako „ad hoc služby“)
Detailní popis předmětu plnění této veřejné zakázky je podrobně vymezen v návrhu smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 8 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 510276

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses