Veřejná zakázka: Document Management System - provozní podpora

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 3639
Systémové číslo: P22V00000056
Evidenční číslo zadavatele: STC/009670/ÚSF/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.08.2022
Nabídku podat do: 28.09.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Document Management System - provozní podpora
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele plnění spočívající v poskytování:
1) Rozvoje systému,
2) Incident Managementu;
a to dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 – „Specifikace služeb“ návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „návrh smlouvy“) a v rámci čtvrtletní paušální ceny uvedené v čl. V odst. 1 návrhu smlouvy.
(dále souhrnně jen jako „služby podpory“)
Zadavatel je dále oprávněn nad rámec služeb podpory specifikovaný v čl. 2.1 zadávací dokumentace a v Příloze č. 1 návrhu smlouvy požadovat ad hoc služby, a to služby:
1) Change Managementu, včetně rozvojových požadavků, jež jsou definovány v příloze č. 2 návrhu smlouvy („Specifikace rozvojových požadavků“),
2) Konzultace
Obsahová náplň Change Managementu a Konzultací je blíže specifikována v Příloze č. 1 návrhu smlouvy. Rozvojové požadavky, jež jsou součásti Change Managementu, jsou definovány v příloze č. 2 návrhu smlouvy.
(dále souhrnně jen jako „ad hoc služby“)
Detailní popis předmětu plnění této veřejné zakázky je podrobně vymezen v návrhu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510276

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy