Public contract: Dodávky ofsetového papíru, lepenky a xerografického papíru (znovuvyhlášení)

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 3642
System number: P22V00000059
Contracting authority registration number: STC/11140/ÚSF/2022
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 04.10.2022
Tender submit to: 04.11.2022 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávky ofsetového papíru, lepenky a xerografického papíru (znovuvyhlášení)
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem plnění jsou dodávky tiskového papíru o různých plošných hmotnostech, kartónu a lepenky (dále jen „zboží“).

Požadované vlastnosti a bližší specifikace předmětu plnění jsou přesně specifikovány v návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí této výzvy a tvoří přílohu č. 1 této výzvy (dále jen také „rámcová dohoda“).

Zadavatel uzavře rámcovou dohodu mezi účastníky rámcové dohody v souladu s ustanovením § 131 zákona, a to minimálně se dvěma, nejvíce však s pěti dodavateli, kteří se v rámci hodnocení nabídek umístí na prvním až druhém, respektive až třetím, čtvrtém, či pátém místě.

V případě, že nabídku podá menší počet účastníků než 5, či podmínky účasti splní méně než 5 účastníků, bude rámcová dohoda uzavřena se všemi účastníky splňující podmínky účasti. Dle ustanovení § 133 odst. 3 zákona nemůže být rámcová dohoda uzavřena pouze s jedním účastníkem.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 510276

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses