Public contract: Proaktivní a reaktivní support na HP produkty

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 3857
System number: P24V00000039
Contracting authority registration number: STC/002987/ÚSDS/2024
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 18.03.2024
Tender submit to: 05.04.2024 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Proaktivní a reaktivní support na HP produkty
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele plnění spočívající v poskytování proaktivního a reaktivního supportu dle specifikace uvedené v příloze Smlouvy (dále jen jako „služby podpory“).

Služby podpory budou poskytovány na HP produktech uvedených v příloze Smlouvy (dále souhrnně jako „HP produkty“).

Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli technickou podporu (dále jen „Technická podpora“), jejímž předmětem je následující rozsah:

1. Součástí Technické podpory na hardware (dále jen „HW“) i software (dále jen „SW“) je poskytování zadavateli ze strany dodavatele všech updatů a upgradů vydaných výrobcem HP produktů uvedených v Příloze Smlouvy.
2. Součástí Technické podpory je dále poskytnutí konzultačních služeb specialisty certifikovaného výrobcem HP produktů pro oblast Storage a SAN ze strany dodavatele v rozsahu 3 (slovy: tří) člověkodnů za dobu trvání Technické podpory dle Smlouvy.

Předmět plnění této VZ je dále podrobně specifikován v návrhu Smlouvy (příloha č. 2 této ZD) (výše a dále jen „Smlouva“).

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 356596

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses