Veřejná zakázka: Proaktivní a reaktivní support na HP produkty

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3857
Systémové číslo: P24V00000039
Evidenční číslo zadavatele: STC/002987/ÚSDS/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.03.2024
Nabídku podat do: 05.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Proaktivní a reaktivní support na HP produkty
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele plnění spočívající v poskytování proaktivního a reaktivního supportu dle specifikace uvedené v příloze Smlouvy (dále jen jako „služby podpory“).

Služby podpory budou poskytovány na HP produktech uvedených v příloze Smlouvy (dále souhrnně jako „HP produkty“).

Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli technickou podporu (dále jen „Technická podpora“), jejímž předmětem je následující rozsah:

1. Součástí Technické podpory na hardware (dále jen „HW“) i software (dále jen „SW“) je poskytování zadavateli ze strany dodavatele všech updatů a upgradů vydaných výrobcem HP produktů uvedených v Příloze Smlouvy.
2. Součástí Technické podpory je dále poskytnutí konzultačních služeb specialisty certifikovaného výrobcem HP produktů pro oblast Storage a SAN ze strany dodavatele v rozsahu 3 (slovy: tří) člověkodnů za dobu trvání Technické podpory dle Smlouvy.

Předmět plnění této VZ je dále podrobně specifikován v návrhu Smlouvy (příloha č. 2 této ZD) (výše a dále jen „Smlouva“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 356596

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky