Veřejná zakázka: Pořízení, instalace a provoz řešení pro dlouhodobou archivaci dat

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 3887
Systémové číslo: P24V00000069
Evidenční číslo zadavatele: STC/000445/ÚSDS/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-027734
Datum zahájení: 18.06.2024
Nabídku podat do: 25.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení, instalace a provoz řešení pro dlouhodobou archivaci dat
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat zadavateli hardwarové a softwarové řešení pro dlouhodobou archivaci dat s členěním na následující části:
a. hardware servery;
b. páskové knihovny;
c. pásky LTO Ultrium9;
d. čisticí pásky;
e. FC switche;
f. software pro správu životního cyklu pásek;
a to v souladu s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1 Návrhu smlouvy (dále jako „Zboží“ nebo „Dodané řešení“ nebo „HW“).

Součástí předmětu plnění je:
a) doprava a dodání Zboží do odpovídajících objektů zadavatele uvedených v čl. III odst. 5 Návrhu smlouvy a jeho nastěhování až na místo instalace dle pokynu zadavatele;
b) instalace, konfigurace a implementace Zboží jakožto funkčního celku do stávající infrastruktury v prostředí zadavatele včetně napojení na stávající zálohovací systém Veeam;
c) předání dokladů a dokumentů vztahujících se k užívání Zboží, zejména se jedná o technickou dokumentaci včetně dokumentace parametrů, konfigurací a nastavení, a to v českém nebo anglickém jazyce v elektronické podobě (formát PDF nebo MS Word); prohlášení o shodě; provozní dokumentaci; resp. dodací listy, záruční listy jednotlivých komponent (dále souhrnně jako „dokumentace“);
d) poskytnutí oprávnění k výkonu práva užívat ty části či součásti Zboží, jež představují, popř. obsahují autorská díla či jiná práva duševního vlastnictví, a to v rozsahu dle Návrhu smlouvy;
e) prověření funkčnosti Zboží zkušebním provozem včetně funkčního testování v rozsahu dle bodu 2.6 Přílohy č. 1 Návrhu smlouvy;
f) zaškolení určených zaměstnanců zadavatele v počtu minimálně 5 osob v rozsahu minimálně 2 pracovních dní v rozsahu dle bodu 2.7 přílohy č. 1 Návrhu smlouvy (dále jen „zaškolení obsluhy“). V případě, že zadavatel nevyčerpá pro zaškolení obsluhy a nastavení Zboží uvedené dny, lze je použít pro technickou podporu, popř. pro doškolení obsluhy Zboží. Případné nevyčerpané dny budou uvedeny v Předávacím protokolu dle čl. VI odst. 2 Návrhu smlouvy a Akceptačním protokolu funkčnosti dle čl. VI odst. 3 Návrhu smlouvy;
(dále souhrnně jen „předmět plnění)

Součástí předmětu plnění je poskytování provozní podpory na Zboží za podmínek a v rozsahu uvedeném v Návrhu smlouvy a v její příloze č. 2 (dále jako „Služby podpory“), a to po dobu 5 let od podpisu Předávacího protokolu dle čl. VI odst. 2 Návrhu smlouvy.

Dodavatel se současně zavazuje po dobu 5 let od podpisu Předávacího protokolu dle čl. VI odst. 2 Návrhu smlouvy poskytovat zadavateli technickou podporu (dále jen „Technická podpora“), jejímž předmětem je následující rozsah:
a) Součástí Technické podpory na HW i software je poskytování zadavateli ze strany dodavatele všech updatů a upgradů vydaných výrobcem Zboží,
b) Součástí Technické podpory je dále poskytnutí konzultačních služeb specialisty certifikovaného výrobcem dodávaného HW ze strany dodavatele v rozsahu 3 člověkodnů za dobu trvání Technické podpory dle Návrhu smlouvy.

Software a licence, které jsou součástí Zboží (dále jen „SW“ a „licence“), budou zadavateli dodány na USB nosiči nebo jiném přenosném médiu, kde budou obsaženy i licenční podmínky a další dokumentace k SW.

Detailní popis předmětu plnění je vymezen v návrhu smlouvy uvedené příloze č. 1 ZD (výše a dále jen „Návrh smlouvy“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 356596

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy