Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Smlouva o dílo
small-scale public contract Awarded
Smlouva o dílo a poskytování služeb - opravy vozidel
above-the-threshold Awarded
Smlouva o dodávce služeb servisní a technické podpory k zajištění údržby a provozu integračních komponent CS a vybraných aplikací
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016