Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování servisu a technické podpory
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování služeb STC
above-the-threshold Awarded
Smlouva o poskytování služeb technické podpory elektronické spisovny pro střednědobé důvěryhodné uložení dokumentů
small-scale public contract Awarded
Smlouva o rozšíření HiPath 4000 a doplnění funkce Survivability do IPDA
small-scale public contract Awarded
Smlouva o servisní podpoře programového vybavení systému ODYSEA 2001
small-scale public contract Awarded
Smlouva o systémové podpoře řízení bezpečnosti, řízení a provádění ochrany informačního systému CS ČR
small-scale public contract Awarded
Smlouva o technické podpoře SW systémů pro správu a sběr dat pro Intrastat
small-scale public contract Awarded
Smlouva o zajištění pozáručního servisu výpočetní techniky
small-scale public contract Awarded
Softwarová a technická podpora aplikací Helpline a Správa identit
small-scale public contract Awarded
Speciální automobilový trenažér SKID CAR SYSTÉM
small-scale public contract Awarded
Speciální techniky - zařízení pro zpracování videa "ALL IN ONE"
small-scale public contract Awarded
SP elektronické pošty MS Exchange 2007
small-scale public contract Awarded
SP systému Odysea
small-scale public contract Awarded
Supervize akce „Humanizace zajištěných nebo zlikvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v intravilánu města Ostravy“
small-scale public contract Awarded
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016