Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Supervize akce Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě - Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra
small-scale public contract Awarded
Supervize akce „Příprava území po ukončené hutní prvovýrobě společnosti VÍTKOVICE, a.s. pro realizaci projektů rozvoje lokality (Nové VÍTKOVICE) – demolice souboru průmyslových objektů a technologických celků – 2. část“
small-scale public contract Awarded
Supervize akce „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě“
small-scale public contract Awarded
Supervize akce „Sanace a rekultivace odkaliště Saxonie“
small-scale public contract Awarded
Systémová podpora řízení bezpečnosti, řízení a provádění ochrany informačního systému Celní správy České republiky
small-scale public contract Awarded
Technická podpora centrálních serverů, SAN infrastruktury a diskového pole, virtualizačního prostředí a centrálního zálohování dat
small-scale public contract Awarded
Technická podpora Finančních modulů systému ECDC.
below-the-threshold Awarded
Technická podpora k provozovanému programovému vybavení AVISme.
below-the-threshold Awarded
Technická podpora SW systémů pro správu a sběr dat Intrastat
small-scale public contract Awarded
Technická podpora systému COPIS
small-scale public contract Awarded
Technická podpora systémů: Evidence Zajištěného zboží a Majetek státu
small-scale public contract Awarded
Technická podpora systémů eWDIS a EOsMA
small-scale public contract Awarded
Technická podpora systémů eWDIS a EOsMA
small-scale public contract Awarded
Technická podpora systému firewall a technická podpora datových sítí
small-scale public contract Awarded
Technická podpora systému Helpline
small-scale public contract Awarded
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016