Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení prací při sanaci ekologických škod - ochranného sanačního čerpání na lokalitě DS PHM Šumperk společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení prací při sanaci ekologických škod - ochranného sanačního čerpání na lokalitě DS PHM Točník společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení prací při sanaci ekologických škod - ochranného sanačního čerpání V. ve společnosti ICEC ŠLAPANICE, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení prací při sanaci ekologických škod - „Ochranné sanační čerpání drenážních vod skládek vápenných kalů společnosti UNIPETROL, a.s., závod Litvínov, II. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení prací při sanaci ekologických škod - ochranné sanační čerpání kontaminačního mraku „E“ v průmyslovém areálu v Kralupech nad Vltavou společnosti UNIPETROL a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení prací při sanaci ekologických škod - ochranné sanační čerpání v areálu společnosti GRANITOL a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení prací při sanaci ekologických škod - ochranné udržovací sanační čerpání III. ve společnosti Jihostroj a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení prací při sanaci ekologických škod - pilotního pokusu sanační technologie na lokalitě Poděbrady společnosti Crystal BOHEMIA, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení prací při sanaci ekologických škod – překlenovací ochranné čerpání na lokalitě DEPONIE PARAMO, a.s. v k.ú. Časy
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení prací při sanaci ekologických škod – překlenovací ochranné čerpání na lokalitě DEPONIE PARAMO, a.s. v k.ú. Časy
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení průzkumu na lokalitách Důl Darkov-lokalita Úpravárenského závodu Karviná, Důl Odra-lokalita Hrušov a Důl Odra-lokalita Mariánské Hory (ES 0131/96 - OKK Koksovny, a.s.)
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení předsanačního doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Ostrava - Hrabová společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení předsanačního doprůzkumu lokality Koksovna ČSA společnosti OKK Koksovny, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení předsanačního doprůzkumu lokality Koksovna Jan Šverma společnosti OKK Koksovny, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení předsanačního doprůzkumu lokality Koksovna Lazy společnosti OKK Koksovny, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016