Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění supervize akce „Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize akce „Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA, 2. část“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize akce „Sanace plochy se starou zátěží životního prostředí (deponie TKO) v provozovně Rašeliny a.s. v Plané u Českých Budějovic“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize akce „Úprava přeložky Vesnického potoka“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize akce „VUAB Pharma a.s. ROZTOKY U PRAHY sanace starých ekologických zátěží"
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize dokončení sanačních prací ve společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize sanačních prací II. etapy prováděných na lokalitách Hlubočky-Mariánské údolí, Šternberk a Dvorce 02 společnosti MORA MORAVIA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize sanačních prací prováděných v rámci akce „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s. Kroměříž – odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervizního dozoru sanačních prací realizovaných dle Dodatku prováděcího projektu „Projekt na dokončení sanace staré ekologické zátěže OEZ Letohrad Dolní Třešňovec“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervizního dozoru sanačních prací realizovaných dle „Dodatku prováděcího projektu Prováděcí projekt sanačních prací OEZ Letohrad skládka Písečná I (GEO Group a.s. prosinec 2013)“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervizních prací při sanaci starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v letech 2014 – 2015
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení aktualizace doprůzkumu a projektové dokumentace sanace v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doplňkového průzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě Bratkovice společnosti Průzkum Příbram, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doplňkového předsanačního doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace v areálu společnosti LAVAT a.s. v Chotuticích a jeho okolí
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování aktualizace projektové dokumentace sanace lokality Koksochemie a Národní kulturní památky v lokalitě tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016