Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení předsanačního doprůzkumu lokality Skládka chemického odpadu společnosti OKK Koksovny, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení předsanačního doprůzkumu v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení předsanačního doprůzkumu v areálu společnosti Sara Lee Czech Republic, a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p. v Praze Vysočanech
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení sanačních prací-monitoringu saturované zóny kontaminované CIU v areálu Dolů Nástup Tušimice společnosti Severočeské doly a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - „ČSA – okolí arboreta – 2. část (příkop E)“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Chemické provozy - opatření vedoucí k nápravě SEZ ve společnosti AERO Vodochody a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Rekultivace OM VIII. etapa - zbytkové plochy (bývalé kolejiště)
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení upgrade domény CS na verzi 2012 R2 a migrace Hyper-V hostitelů na verzi 2012 R2
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení VI. etapy ochranného sanačního čerpání ve společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení VII. etapy ochranného sanačního čerpání na lokalitě Hlubočky-Mariánské údolí společnosti MORA MORAVIA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení VII. etapy ochranného sanačního čerpání ve společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Převod elektronických dokumentů GŘC z externího DMS-ELO na DB-DMS-AVISME
VZ malého rozsahu Zadáno
Rámcová kupní smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno
Razítka
VZ malého rozsahu Zadáno
Realizace sanačních – stavebních prací dle „Projektové dokumentace sanačního zásahu PARAMO, a.s. – lokalita Nová Ves“
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016