Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka notebooků
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2011 02.04.2012 00:00
Podpora provozu ZBAPA a souvisejícího technologického prostředí
podlimitní Zadáno 23.11.2010 09.12.2010 00:00
Revitalizace území rybníka Volný a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití volného času
podlimitní Zadáno 05.11.2010 02.12.2010 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016