Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa
nadlimitní Zadáno 15.12.2011 19.04.2012 00:00
II. etapa sanačních prací u hangáru F na Letišti Praha Ruzyně
nadlimitní Zadáno 23.11.2011 19.01.2012 00:00
Překladatelské služby
podlimitní Zadáno 11.10.2011 31.10.2011 00:00
Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA, 2. část
nadlimitní Zadáno 29.07.2011 22.09.2011 00:00
Dodávka notebooků
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2011 02.04.2012 00:00
Podpora provozu ZBAPA a souvisejícího technologického prostředí
podlimitní Zadáno 23.11.2010 09.12.2010 00:00
Revitalizace území rybníka Volný a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití volného času
podlimitní Zadáno 05.11.2010 02.12.2010 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016