Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě - Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých dobývek
podlimitní Zadáno 30.03.2012 10.05.2012 00:00
Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník
nadlimitní Zadáno 30.03.2012 20.09.2012 00:00
Servis a opravy služebních vozidel
podlimitní Zadáno 30.03.2012 18.04.2012 00:00
Technická podpora aplikace Registrace dańových subjektů a ETN.
podlimitní Zadáno 30.03.2012
Technická podpora systému CDS-IC.
podlimitní Zadáno 30.03.2012
Vývoj aplikace EMCS Phase4.
nadlimitní Zadáno 30.03.2012
Vývoj systémů NCTS/(TIR)/ECS
nadlimitní Zadáno 30.03.2012
Modernizace CS - Úprava aplikací v oblasti finančních modulů CDS
nadlimitní Zadáno 29.03.2012
Sanace staré ekologické zátěže v MORA MORAVIA, s.r.o., lokality v Hlubočkách – Mariánském Údolí, ve Šternberku a ve Dvorcích 02 - II. etapa
nadlimitní Zadáno 29.03.2012 08.08.2012 00:00
Sanace starých ekologických zátěží v areálu bývalého distribučního skladu pohonných hmot (včetně prostoru původního stáčiště) společnosti BENZINA, s.r.o. v Točníku
nadlimitní Zadáno 29.03.2012 24.05.2012 00:00
Technická podpora aplikací MED, CEPAN a CRS.
podlimitní Zadáno 29.03.2012
Úprava systému EPS v objektu Janovského pro GSA
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2012 29.03.2012 00:00
Vývoj finančních modulů CDS
nadlimitní Zadáno 29.03.2012
Komplexní dodávka českých a zahraničních periodik v tištěné nebo elektronické formě
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2012 23.04.2012 00:00
Ověření využitelnosti Metody přípravy veřejných strategií na úrovni malých obcí, mikroregionů a MAS
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2012 18.04.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016