Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém – nákup serverů s procesory Power9

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P19V00000141
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-024448
Datum otevření: 17.07.2019
Datum zavedení: 16.09.2019 16:00
Datum ukončení: 22.12.2102 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém – nákup serverů s procesory Power9
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem plnění veřejných zakázek bude nákup serverů s procesory Power9. Dodavatel bude povinen dodat zadavateli do místa plnění (včetně dopravy) jednotlivé typy serverových technologií (HW a SW komponenty), včetně jejich příslušenství, SW licencí, dokladů nezbytných k jejich užívání, případně včetně HW maintenance a/nebo SW maintenance, bude-li maintenance pro konkrétní dílčí veřejnou zakázku požadována. Podobný popis předmětu plnění s požadovanou technickou specifikací bude vždy uveden v zadávací dokumentaci pro zadávání veřejných zakázek v DNS a/nebo výzvě k podání nabídek a v jejich přílohách.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 50 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • IČO: 03630919
 • Poštovní adresa:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS