Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém - nákup serverů s procesory Power

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P22V00000062
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-036616
Datum otevření: 13.09.2022
Datum zavedení: 30.11.2022 13:50
Datum ukončení: 30.11.2027 13:50

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém - nákup serverů s procesory Power
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup serverů s procesory Power prostřednictvím dynamického nákupního systému.
  Zadavatel požaduje v rámci jednotlivých výzev k podání nabídek realizovaných prostřednictvím DNS (dílčích veřejných zakázek) dodání do místa plnění (včetně dopravy) jednotlivých typů serverových technologií (HW a SW komponenty), včetně jejich příslušenství, SW licencí, dokladů nezbytných k jejich užívání, případně včetně HW maintenance a/nebo SW maintenance, bude-li maintenance pro konkrétní dílčí veřejnou zakázku požadována.
  Poskytování HW maintenance a/nebo SW maintenance musí být poskytnuto v rámci servisního programu výrobce serverových technologií.
  Podobný popis předmětu plnění s požadovanou technickou specifikací včetně délky poskytování HW/SW maintenance bude vždy uveden v jednotlivých výzvách k podání nabídek v rámci DNS (dílčích veřejných zakázkách).

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 45 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • IČO: 03630919
 • Poštovní adresa:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS