Dynamický nákupní systém: Dynamic Purchasing System for the Production and Supply of Chip Prelaminates // Dynamický nákupní systém na výrobu a dodávky čipových předlaminátů

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P22V00000080
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-050031
Datum otevření: 07.12.2022
Datum zavedení: 19.01.2023 11:44
Datum ukončení: 31.01.2028 00:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamic Purchasing System for the Production and Supply of Chip Prelaminates // Dynamický nákupní systém na výrobu a dodávky čipových předlaminátů
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem této veřejné zakázky je výroba a dodávky čipových předlaminátů dle požadavků uvedených v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Detailní předmět plnění, včetně technických, obchodních, platebních a dalších podmínek pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky zadávané v rámci tohoto dynamického nákupního systému, budou vždy součástí výzvy k podání nabídek k těmto jednotlivým veřejným zakázkám v souladu s § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 21 883 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS