Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém – nákup technologie x86

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000059
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-018642
Datum otevření: 02.05.2023
Datum zavedení: 18.07.2023 09:00
Datum ukončení: 18.07.2028 09:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém – nákup technologie x86
 • Stručný popis předmětu:
  Podobný popis předmětu plnění s požadovanou technickou specifikací včetně délky poskytování HW/SW maintenance bude vždy uveden v jednotlivých výzvách k podání nabídek v rámci DNS (dílčích veřejných zakázkách).
  Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup serverových technologií x86 prostřednictvím dynamického nákupního systému.
  Zadavatel požaduje v rámci jednotlivých výzev k podání nabídek realizovaných prostřednictvím DNS (dílčích veřejných zakázek) dodání do místa plnění (včetně dopravy) jednotlivých typů serverových technologií (HW a SW komponenty), včetně jejich příslušenství, SW licencí, dokladů nezbytných k jejich užívání, případně včetně HW maintenance a/nebo SW maintenance, bude-li maintenance pro konkrétní dílčí veřejnou zakázku požadována.
  Poskytování HW maintenance a/nebo SW maintenance musí být poskytnuto v rámci servisního programu výrobce serverových technologií.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 48 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • IČO: 03630919
 • Poštovní adresa:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS