Profil zadavatele: Generální ředitelství cel

  • Název: Generální ředitelství cel
  • IČO: 71214011
  • Adresa:
    Budějovická 1387/7
    140 96 Praha 4 - Michle
  • Adresa profilu zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 517259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.gemin.cz/profil/generalni-reditelstvi-cel

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vývoj systému ERIAN
nadlimitní Zadáno
Vývoj systému ME-SPD/Děs.
nadlimitní Zadáno
Vývoj systému NCTS/TIR a ECS.
nadlimitní Zadáno
Vývoj systému pro rizikovou analýzu ERIAN.
podlimitní Zadáno
Zajištění pozáručního servisu výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění pozáručního servisu výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění pozáručního servisu výpočetní techniky - DO 128.5
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění pozáručního servisu výpočetní techniky - DO 128.6
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění pozáruční opravy výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění připojení core komponent IC do ISCS
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování dokumentace provedení "Disaster Recovery" pro systémy Active Directory, portál a Exchange provozovaných v prostředí CS
VZ malého rozsahu Zadáno
Zvláštní výstražné zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno
Nákup infračervených spektrometrů pro CS ČR
nadlimitní Zadáno 02.07.2018 20.07.2018 10:00
Dodání systému pro zkoumání dokumentů a zabezpečovacích prvků
podlimitní Zadáno 21.06.2018 18.07.2018 10:00
Nákup osobních motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR IV – 2018
nadlimitní Zadáno 04.06.2018 04.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016