Profil zadavatele: Generální ředitelství cel

  • Název: Generální ředitelství cel
  • IČO: 71214011
  • Adresa:
    Budějovická 1387/7
    140 96 Praha 4 - Michle
  • Adresa profilu zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 517259
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.gemin.cz/profil/generalni-reditelstvi-cel

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Speciální automobilový trenažér SKID CAR SYSTÉM
VZ malého rozsahu Zadáno
Speciální techniky - zařízení pro zpracování videa "ALL IN ONE"
VZ malého rozsahu Zadáno
SP elektronické pošty MS Exchange 2007
VZ malého rozsahu Zadáno
SP systému Odysea
VZ malého rozsahu Zadáno
Systémová podpora řízení bezpečnosti, řízení a provádění ochrany informačního systému Celní správy České republiky
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora centrálních serverů, SAN infrastruktury a diskového pole, virtualizačního prostředí a centrálního zálohování dat
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora Finančních modulů systému ECDC.
podlimitní Zadáno
Technická podpora k provozovanému programovému vybavení AVISme.
podlimitní Zadáno
Technická podpora SW systémů pro správu a sběr dat Intrastat
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora systému COPIS
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora systémů: Evidence Zajištěného zboží a Majetek státu
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora systémů eWDIS a EOsMA
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora systémů eWDIS a EOsMA
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora systému firewall a technická podpora datových sítí
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora systému Helpline
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016