Veřejná zakázka: „Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na lokalitě Děčín“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1358
Systémové číslo: P16V00000077
Evidenční číslo zadavatele: MF-3880/2016/45
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631372
Na základě předběžného oznámení:
„Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na lokalitě Děčín"
Počátek běhu lhůt: 12.04.2016
Nabídku podat do: 30.06.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na lokalitě Děčín“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle „Projektové dokumentace sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP a.s. na lokalitě Děčín“, zpracované společností EKORA s.r.o., (říjen 2013).

Předmětem plnění je odstranění masivní kontaminace ropnými uhlovodíky v předpolí jeřábové dráhy na lokalitě Děčín společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., tj. provedení sanace podzemních vod v saturované zóně a v pásmu oscilace podzemních vod nesaturované zóny v prostoru „Předpolí jeřábové dráhy“ a její těsné blízkosti. Součástí sanačních prací bude sanační monitoring kvality podzemních vod na vybraných hydrogeologických objektech. Po ukončení sanačních prací se bude na lokalitě provádět postsanační monitoring znečištění podzemních vod.

Cílem prací je dosažení sanačních limitů v souladu s rozhodnutím České inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem č.j.: ČIŽP/44/OOV/SR02/0719036.003/11/ÚLR ze dne 8.3.2011 – absence fáze ropných uhlovodíků na hladině podzemní vody (což podle AAR odpovídá 10 mg/l), tj.:

Pro etapu - sanační: provést sanaci podzemních vod v saturované zóně a v pásmu oscilace podzemních vod nesaturované zóny v prostoru „Předpolí jeřábové dráhy" a v její těsné blízkosti. Pro sanaci podzemních vod se stanovuje cílový parametr v podobě odstranění měřitelné fáze ropných látek z jejich hladiny v ohnisku kontaminace (Předpolí jeřábové dráhy). Součástí sanačních prací bude sanační monitoring kvality podzemních vod na vybraných hydrogeologických objektech. Termín: nejpozději do 4 let od uzavření smlouvy s dodavatelem 2. etapy sanačních prací dle schválené projektové dokumentace na dokončení sanačního zásahu na lokalitě v Děčíně.

Pro etapu – postsanační: po ukončení sanačních prací na lokalitě v Děčíně provádět postsanační monitoring znečištění podzemních vod, který bude zaměřen na výskyt fáze ropných látek a na koncentraci NEL (resp. C10 – C40) v podzemních vodách a bude prováděn minimálně v těchto hydrogeologických objektech: drén, studna, HJ-1, HJ-2, HJ-3, HV-301, PJ-201, PJ-202, PJ-203. Postsanační monitoring bude realizován s četností 4x ročně v kvartálních intervalech po dobu 2 let.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna zadavatele, umístěná v sídle zadavatele, Letenská 15,
118 10 Praha 1, vpravo v mezipatře budovy B, v místnosti č. 97.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky