Veřejná zakázka: Poskytování auditních služeb evropských fondů, mimo Evropských strukturálních a investičních fondů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2243
Systémové číslo: P17V00000403
Evidenční číslo zadavatele: MF 28241/2017/6602
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-011369
Datum zahájení: 11.04.2018
Nabídku podat do: 14.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování auditních služeb evropských fondů, mimo Evropských strukturálních a investičních fondů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování auditních služeb při zajišťování výkonu auditů operací v kompetenci Auditního orgánu Ministerstva financí u fondů spolufinancovaných z prostředků AMIF (Asylum, migration and integration fund), ISF (Internal security fund) , FM EHP/Norsko 2009 - 2014 a FM EHP/Norsko 2014-2021, příp. dalších mezinárodních finančních prostředků, k jejichž auditu bude Auditní orgán MF zmocněn na základě usnesení vlády.
Předmět veřejné zakázky je podrobněji vymezen v závazném návrhu rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Jedná se o rámcovou dohodu. Oprávněná osoba zadavatele zašle vždy nejméně 10 pracovních dní před požadovaným zahájením poskytování Služeb (nedohodnou-li se Smluvní strany jinak) písemnou výzvu na poskytnutí Služeb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 980 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky