Veřejná zakázka: Nákup prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 3439
Systémové číslo: P20V00000188
Evidenční číslo zadavatele: VZ2020036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-038368
Datum zahájení: 27.10.2020
Nabídku podat do: 14.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem tohoto zadávacího řízení uzavření rámcové dohody na dodání prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT,
která bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců, na jejímž základě budou uzavírány dílčí smlouvy na
dodávky. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v přílohách této zadávací dokumentace, zejména v Příloze
č. 1 ZD Technická specifikace předmětu plnění, v Příloze č. 2 ZD Tabulka pro stanovení nabídkové ceny a v Příloze č. 3 ZD Vzorová
rámcová dohoda.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • IČO: 03630919
 • Poštovní adresa:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 520646

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy