Veřejná zakázka: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 2-2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3614
Systémové číslo: P22V00000030
Evidenční číslo zadavatele: 35226/22/7300-60175-050225
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
Datum zahájení: 20.07.2022
Nabídku podat do: 08.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 2-2022
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka zálohovacího řešení včetně:
a) dopravy zálohovacího řešení do odběrného místa Zadavatele včetně umístění do prostorů určených k provozu,
b) odborné montáže, inicializace, propojení, instalace a konfigurace zálohovacího řešení (tj. veškerého dodaného HW a SW vybavení) včetně součinnosti při konfiguraci sítě,
c) implementace a integrace zálohovacího řešení do IT infrastruktury Zadavatele,
d) dodání a případná aktivace licencí všech SW a HW komponent dodávaných spolu se zálohovacím řešením s platností na dobu neurčitou,
e) odborné předání zálohovacího řešení formou 3 denního školení pracovníků Zadavatele v takovém rozsahu, aby tito pracovníci dokázali samostatně a dlouhodobě provozovat, konfigurovat a udržovat zálohovací řešení (odborné předání proběhne v prostorách Zadavatele pro minimálně 5 pracovníků),
f) otestování požadované funkcionality a vysoké dostupnosti dle Přílohy č. 2 Smlouvy,
g) dodání implementační, technické a provozní dokumentace zálohovacího řešení v prostředí Zadavatele.
Podrobná specifikace zálohovacího řešení je uvedena v Příloze č. 2 Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky