Veřejná zakázka: Provozní a odborná podpora infrastruktury datových center

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3755
Systémové číslo: P23V00000085
Evidenční číslo zadavatele: VZ2023023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-035013
Datum zahájení: 04.08.2023
Nabídku podat do: 11.09.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provozní a odborná podpora infrastruktury datových center
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je provozní a odborná podpora síťové infrastruktury datových center SPCSS a souvisejících LAN/WAN technologií pro poskytování služeb v datových centrech SPCSS, a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců, na jejímž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky (prováděcí smlouvy) na provozní a odbornou podporu síťové infrastruktury SPCSS.
Zadavatel požaduje podporu síťové infrastruktury datových center SPCSS ve dvou základních částech:
A. Provozní podpora
B. Odborná podpora, která se skládá:
1. rozvojové činnosti,
2. konzultační činnosti.
Provozní podpora bude realizována vždy ve 2 úrovních současně nebo pouze v 1 úrovni řešitelů (dále samostatně také jen „Úroveň“ nebo společně „Úrovně“), tj.:
- Úroveň administrátor (dále také „Úroveň A“) – jedna úroveň provozní podpory
- Úroveň operátor a současně úroveň administrátor (dále také „Úroveň OA“) – dvě úrovně současně provozní podpory.
Zadavatel dle potřeby bude volit Úroveň pro požadované období.
Oborná podpora:
1) Rozvojové činnosti
Dodavatel bude dále poskytovat na základě uzavřených jednotlivých objednávek (člověkodnů) Rozvojové činnosti (návrh řešení, implementace řešení, školení, související dokumentace) v rámci síťové infrastruktury datových center SPCSS.
2) Konzultační činnosti
Zadavatel dále požaduje poskytování konzultačních a poradenských činností v rámci síťové infrastruktury datových center SPCSS na základě uzavřených jednotlivých objednávek (člověkohodin).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 91 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • IČO: 03630919
 • Poštovní adresa:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 520646

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky