Public contract: Provozní a odborná podpora infrastruktury datových center

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3755
System number: P23V00000085
Contracting authority registration number: VZ2023023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-035013
Date of commence: 04.08.2023
Tender submit to: 11.09.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Provozní a odborná podpora infrastruktury datových center
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem Veřejné zakázky je provozní a odborná podpora síťové infrastruktury datových center SPCSS a souvisejících LAN/WAN technologií pro poskytování služeb v datových centrech SPCSS, a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců, na jejímž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky (prováděcí smlouvy) na provozní a odbornou podporu síťové infrastruktury SPCSS.
Zadavatel požaduje podporu síťové infrastruktury datových center SPCSS ve dvou základních částech:
A. Provozní podpora
B. Odborná podpora, která se skládá:
1. rozvojové činnosti,
2. konzultační činnosti.
Provozní podpora bude realizována vždy ve 2 úrovních současně nebo pouze v 1 úrovni řešitelů (dále samostatně také jen „Úroveň“ nebo společně „Úrovně“), tj.:
- Úroveň administrátor (dále také „Úroveň A“) – jedna úroveň provozní podpory
- Úroveň operátor a současně úroveň administrátor (dále také „Úroveň OA“) – dvě úrovně současně provozní podpory.
Zadavatel dle potřeby bude volit Úroveň pro požadované období.
Oborná podpora:
1) Rozvojové činnosti
Dodavatel bude dále poskytovat na základě uzavřených jednotlivých objednávek (člověkodnů) Rozvojové činnosti (návrh řešení, implementace řešení, školení, související dokumentace) v rámci síťové infrastruktury datových center SPCSS.
2) Konzultační činnosti
Zadavatel dále požaduje poskytování konzultačních a poradenských činností v rámci síťové infrastruktury datových center SPCSS na základě uzavřených jednotlivých objednávek (člověkohodin).

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 91 200 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • CRN: 03630919
 • Postal address:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 520646

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance