Public contract: Provozní podpora a rozvoj systému pro sledovatelnost tabákových výrobků

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 3817
System number: P23V00000148
Contracting authority registration number: STC/010560/ÚSDS/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-059204
Date of commence: 21.12.2023
Tender submit to: 04.03.2024 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Provozní podpora a rozvoj systému pro sledovatelnost tabákových výrobků
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele plnění spočívající v poskytování provozní a servisní podpory (řešení nahlášených událostí, vč. zásahů pro zajištění bezpečnosti systému pro generování, vydávání a správu jedinečných identifikátorů - UI kódů - pro tabákové výrobky a hospodářské subjekty zapojené do systému sledovatelnosti tabákových výrobků, ve smyslu požadavků stanovených nařízením Evropské unie) v rozsahu a dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 a 3 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD (dále jen „Návrh smlouvy“), a v rámci paušální ceny uvedené v čl. V odst. 1 Návrhu smlouvy (dále souhrnně jen jako „Služby podpory“).

Zadavatel je dále oprávněn nad rámec Služeb podpory specifikovaný v odst. 1 tohoto článku a v Příloze č. 2 a 3 Návrhu smlouvy požadovat ad hoc služby, a to služby:
- Rozvoje a úprav Systému
- Konzultace
(dále jen jako „Adhoc služby“). Obsahová náplň Adhoc služeb je blíže specifikována v Příloze č. 2 a 3 Návrhu smlouvy.

Součástí plnění dodavatele dle Návrhu smlouvy je:
- zajištění provozu helpdesku prostřednictvím sw aplikace, tj. včetně zajištění práva užití sw aplikace v počtu licencí 5., umožňující objednateli zadávání požadavků na jednotlivé kategorie služeb (dále jen „Helpdesk“);
- Převod výkonu majetkových práv na objednatele pro případ, kdy v rámci poskytování Adhoc služeb dle této smlouvy vznikne autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále jen "Dílo").

(dále jen „předmět plnění)

Detailní popis předmětu plnění je vymezen v Návrhu smlouvy.

Část předmětu plnění je definována utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace včetně režimu předání daných utajovaných informací jsou uvedeny v čl. III odst. 8 Návrhu smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 20 075 280 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 356596

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance