Veřejná zakázka: Provozní podpora a rozvoj systému pro sledovatelnost tabákových výrobků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3817
Systémové číslo: P23V00000148
Evidenční číslo zadavatele: STC/010560/ÚSDS/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-059204
Datum zahájení: 21.12.2023
Nabídku podat do: 04.03.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provozní podpora a rozvoj systému pro sledovatelnost tabákových výrobků
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele plnění spočívající v poskytování provozní a servisní podpory (řešení nahlášených událostí, vč. zásahů pro zajištění bezpečnosti systému pro generování, vydávání a správu jedinečných identifikátorů - UI kódů - pro tabákové výrobky a hospodářské subjekty zapojené do systému sledovatelnosti tabákových výrobků, ve smyslu požadavků stanovených nařízením Evropské unie) v rozsahu a dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 a 3 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD (dále jen „Návrh smlouvy“), a v rámci paušální ceny uvedené v čl. V odst. 1 Návrhu smlouvy (dále souhrnně jen jako „Služby podpory“).

Zadavatel je dále oprávněn nad rámec Služeb podpory specifikovaný v odst. 1 tohoto článku a v Příloze č. 2 a 3 Návrhu smlouvy požadovat ad hoc služby, a to služby:
- Rozvoje a úprav Systému
- Konzultace
(dále jen jako „Adhoc služby“). Obsahová náplň Adhoc služeb je blíže specifikována v Příloze č. 2 a 3 Návrhu smlouvy.

Součástí plnění dodavatele dle Návrhu smlouvy je:
- zajištění provozu helpdesku prostřednictvím sw aplikace, tj. včetně zajištění práva užití sw aplikace v počtu licencí 5., umožňující objednateli zadávání požadavků na jednotlivé kategorie služeb (dále jen „Helpdesk“);
- Převod výkonu majetkových práv na objednatele pro případ, kdy v rámci poskytování Adhoc služeb dle této smlouvy vznikne autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále jen "Dílo").

(dále jen „předmět plnění)

Detailní popis předmětu plnění je vymezen v Návrhu smlouvy.

Část předmětu plnění je definována utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace včetně režimu předání daných utajovaných informací jsou uvedeny v čl. III odst. 8 Návrhu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 075 280 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 356596

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky