Public contract: Vypracování projektové dokumentace pro stavební úpravy ve 4.NP a 5.NP objektu VZ I, vč. inženýrských činností

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3841
System number: P24V00000023
Contracting authority registration number: STC/016065/ÚSV/2023
Date of commence: 05.02.2024
Tender submit to: 16.02.2024 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Vypracování projektové dokumentace pro stavební úpravy ve 4.NP a 5.NP objektu VZ I, vč. inženýrských činností
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem této VZMR je vypracování projektových dokumentací a provedení dalších činností pro:
a) stavební úpravy stávajících prostor chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu VZ I, včetně inženýrských činností (dále jen „stavební úpravy ve 4.NP“),
b) stavební úpravy stávajících prostor kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I, včetně inženýrských činností (dále jen „stavební úpravy v 5.NP“).

Rozsah předmětu plnění této VZMR je podrobně specifikován v návrzích Smluv a jejich přílohách. Konkrétně ve Smlouvě o dílo evidované u zadavatele pod č. 004/OS/2024 pro stavební úpravy ve 4.NP, která je přílohou č. 1 této výzvy (dále také jen „Smlouva 1“) a Smlouvě o dílo evidované u zadavatele pod č. 091/OS/2023 pro stavební úpravy v 5.NP, která je přílohou č. 2 této výzvy (dále také jen „Smlouva 2“), (společně dále také jen „Smlouvy“).

Pro úplnost zadavatel uvádí, že VZMR není dělena na části a celý předmět plnění bude plněn jedním vybraným dodavatelem.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 356596

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance