Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace pro stavební úpravy ve 4.NP a 5.NP objektu VZ I, vč. inženýrských činností

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3841
Systémové číslo: P24V00000023
Evidenční číslo zadavatele: STC/016065/ÚSV/2023
Datum zahájení: 05.02.2024
Nabídku podat do: 16.02.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace pro stavební úpravy ve 4.NP a 5.NP objektu VZ I, vč. inženýrských činností
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této VZMR je vypracování projektových dokumentací a provedení dalších činností pro:
a) stavební úpravy stávajících prostor chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu VZ I, včetně inženýrských činností (dále jen „stavební úpravy ve 4.NP“),
b) stavební úpravy stávajících prostor kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I, včetně inženýrských činností (dále jen „stavební úpravy v 5.NP“).

Rozsah předmětu plnění této VZMR je podrobně specifikován v návrzích Smluv a jejich přílohách. Konkrétně ve Smlouvě o dílo evidované u zadavatele pod č. 004/OS/2024 pro stavební úpravy ve 4.NP, která je přílohou č. 1 této výzvy (dále také jen „Smlouva 1“) a Smlouvě o dílo evidované u zadavatele pod č. 091/OS/2023 pro stavební úpravy v 5.NP, která je přílohou č. 2 této výzvy (dále také jen „Smlouva 2“), (společně dále také jen „Smlouvy“).

Pro úplnost zadavatel uvádí, že VZMR není dělena na části a celý předmět plnění bude plněn jedním vybraným dodavatelem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 356596

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky