Public contract: Rozšíření a obměna SVC clusterů

Information on public contract

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 3859
System number: P24V00000041
Contracting authority registration number: VZ2023072
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2024-011538
Date of commence: 14.03.2024
Tender submit to: 29.05.2024 11:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rozšíření a obměna SVC clusterů
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a provedení technologického upgradu a rozšíření funkcionality SAN Volume Controller (dále také jen „SVC“) clusterů. Zadavatel požaduje dodávku celkem 6 ks SVC nódů SV3, které budou konfigurovány jako dva SVC clustery, tzn. každý cluster bude obsahovat 3 ks nódů, tj. 2 produkční nódy a 1 spare nód ve stejné konfiguraci jako produkční nódy (dále jen „Dodávka HW“), a poskytování maintenance po dobu 84 měsíců k dodanému HW (dále jen „Maintenance“ nebo také „HWMA“).

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 9 120 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Contracting authority

 • Official name: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • CRN: 03630919
 • Postal address:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 520646

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses