Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odborné služby IT specialistů v rámci implementace IISSP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2012 20.03.2012 00:00
Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity
nadlimitní Zadáno 20.03.2012 26.04.2012 00:00
Sanace plochy se starou zátěží životního prostředí (deponie TKO) v provozovně Rašeliny a.s. v Plané u Českých Budějovic
nadlimitní Zadáno 20.03.2012 10.05.2012 00:00
Realizace sanačního zásahu v rámci opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti Harfa s.r.o.
nadlimitní Zadáno 15.03.2012 19.04.2012 00:00
Úprava přeložky Vesnického potoka
nadlimitní Zadáno 14.03.2012 05.04.2012 00:00
Revitalizace zbytkové jámy bývalého lomu Prokop Grube
nadlimitní Zadáno 29.02.2012 29.03.2012 00:00
Strategie rozvoje kraje do roku 2020 - Plzeňský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2012 12.03.2012 00:00
Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných vrtů v oblasti Václavovice, Soběšovice – Dolní Domaslavice a Fryčovice – Příbor–východ – I. etapa – Průzkum likvidovaných hlubinných průzkumných vrtů
nadlimitní Zadáno 18.02.2012 12.04.2012 00:00
Příprava území po ukončení hornické činnosti - polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla
nadlimitní Zadáno 16.01.2012 08.03.2012 00:00
Revitalizace (sanace) řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti
nadlimitní Zadáno 14.01.2012 15.03.2012 00:00
Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1
podlimitní Zadáno 19.12.2011 12.01.2012 00:00
Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa
nadlimitní Zadáno 15.12.2011 19.04.2012 00:00
II. etapa sanačních prací u hangáru F na Letišti Praha Ruzyně
nadlimitní Zadáno 23.11.2011 19.01.2012 00:00
Překladatelské služby
podlimitní Zadáno 11.10.2011 31.10.2011 00:00
Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA, 2. část
nadlimitní Zadáno 29.07.2011 22.09.2011 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016