Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava fasády nádvoří budovy B - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2014 29.07.2014 00:00
Poskytování právních služeb státu v mezinárodních arbitrážích vedených proti České republice investory do fotovoltaických elektráren
nadlimitní Zadáno 03.06.2014 11.07.2014 00:00
Poradenské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2014 20.03.2014 00:00
Realizace sanačního zásahu v rámci opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti Harfa s.r.o. - dodatečné stavební práce
nadlimitní Zadáno 01.02.2014 13.02.2014 00:00
Auditní služby - akreditace a certifikace platební agentury 2014 - 2020
nadlimitní Zadáno 01.01.2014 13.03.2014 00:00
Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu COLORLAK, a.s. - odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní vody BTEX a ropnými uhlovodíky v prostoru podzemního úložiště surovin v SZ části areálu
nadlimitní Zadáno 13.12.2013 09.01.2014 00:00
Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě – dodatečné stavební práce
nadlimitní Zadáno 28.11.2013 05.12.2013 00:00
Revitalizace Sadu Míru ve Svinově
nadlimitní Zadáno 19.11.2013 12.12.2013 00:00
Revitalizace území bývalého povrchu dolu Paskov
nadlimitní Zadáno 19.11.2013 23.01.2014 00:00
Technická asistence při ověřování průběhu realizace projektů financovných z Programu švýcarsko-české spolupráce
nadlimitní Zadáno 19.11.2013 27.01.2014 00:00
Služby bezpečného síťového rozhraní v lokalitách Finanční správy a Ministerstva financí
nadlimitní Zadáno 04.11.2013 03.01.2014 00:00
„Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě - Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých dobývek – dodatečné stavební práce“
nadlimitní Zadáno 16.10.2013 24.10.2013 00:00
Likvidace hlavního důlního díla Nová jáma, v lokalitě Zlaté hory - jih
nadlimitní Zadáno 10.10.2013 23.01.2014 00:00
Poskytování technické a metodické podpory IS CEDR MF
nadlimitní Zadáno 10.10.2013 29.10.2013 00:00
Nákup tabletů - veřejná zakázka realizovaná přes elektronické tržiště GEMIN
podlimitní Zadáno 01.10.2013 21.10.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016