Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě – dodatečné stavební práce
nadlimitní Zadáno 28.11.2013 05.12.2013 00:00
Revitalizace Sadu Míru ve Svinově
nadlimitní Zadáno 19.11.2013 12.12.2013 00:00
Revitalizace území bývalého povrchu dolu Paskov
nadlimitní Zadáno 19.11.2013 23.01.2014 00:00
Technická asistence při ověřování průběhu realizace projektů financovných z Programu švýcarsko-české spolupráce
nadlimitní Zadáno 19.11.2013 27.01.2014 00:00
Služby bezpečného síťového rozhraní v lokalitách Finanční správy a Ministerstva financí
nadlimitní Zadáno 04.11.2013 03.01.2014 00:00
„Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě - Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých dobývek – dodatečné stavební práce“
nadlimitní Zadáno 16.10.2013 24.10.2013 00:00
Likvidace hlavního důlního díla Nová jáma, v lokalitě Zlaté hory - jih
nadlimitní Zadáno 10.10.2013 23.01.2014 00:00
Poskytování technické a metodické podpory IS CEDR MF
nadlimitní Zadáno 10.10.2013 29.10.2013 00:00
Nákup tabletů - veřejná zakázka realizovaná přes elektronické tržiště GEMIN
podlimitní Zadáno 01.10.2013 21.10.2013 00:00
Poradenské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2013 16.08.2013 00:00
Poradenské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2013 14.08.2013 00:00
Poskytování služeb podpory projektového řízení v rámci transformace činností podpory provozu ICT Ministerstva financí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2013 12.07.2013 00:00
Poskytnutí právního rozboru
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2013 08.07.2013 00:00
Ověření bezpečnosti webové aplikace SERVICE DESK Státní tiskárny cenin
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2013 26.06.2013 00:00
Úklidové služby v objektech Ministerstva financí, ul. Voctářova č.p. 2145/9 a 2145/11
podlimitní Zadáno 11.06.2013 27.06.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016