Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-6/2012
nadlimitní Zadáno 22.03.2013 22.03.2013 00:00
Poskytování hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/008-1/2012
nadlimitní Zadáno 22.03.2013 22.03.2013 00:00
Poskytování hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/008-2/2012
nadlimitní Zadáno 22.03.2013 22.03.2013 00:00
Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-1/2012
nadlimitní Zadáno 21.03.2013 21.03.2013 00:00
Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-2/2012
nadlimitní Zadáno 21.03.2013 21.03.2013 00:00
Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-5/2012
nadlimitní Zadáno 21.03.2013 21.03.2013 00:00
Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě – Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra
nadlimitní Zadáno 16.03.2013 16.05.2013 00:00
Projekt č. 35/7 - Likvidace hlubinného průzkumného vrtu na ropu a zemní plyn Lm – 1 Dolní Lomná
nadlimitní Zadáno 16.03.2013 23.05.2013 00:00
Servisní podpora prostředků Jednotného bezpečnostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7
podlimitní Zadáno 14.03.2013 02.04.2013 00:00
„Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s., Kroměříž - odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod“
nadlimitní Zadáno 04.02.2013 12.02.2013 00:00
Úprava IS CEDR MF
nadlimitní Zadáno 02.01.2013 01.02.2013 00:00
Zajištění podpory produktů pro online šifrování dat
nadlimitní Zadáno 17.12.2012 29.01.2013 00:00
Stěhovací služby
nadlimitní Zadáno 14.12.2012 07.02.2013 00:00
Srovnávací analýza vybraných modelů technických řešení Sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení a návrh organizačního řešení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2012 12.12.2012 00:00
Poskytnutí služeb ze strany UniCredit Bank Czech Republic
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2012 22.11.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016