Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava systému EPS v objektu Janovského pro GSA
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2012 29.03.2012 00:00
Komplexní dodávka českých a zahraničních periodik v tištěné nebo elektronické formě
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2012 23.04.2012 00:00
Ověření využitelnosti Metody přípravy veřejných strategií na úrovni malých obcí, mikroregionů a MAS
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2012 18.04.2012 00:00
Sanace a rekultivace svahu v rizikové oblasti nad starými důlními díly u severní hranice DP Tušimice
nadlimitní Zadáno 23.03.2012 17.05.2012 00:00
Sanace bývalé stáčírny živic - lokalita Dvůr Králové nad Labem - společnosti M-SILNICE a.s.
nadlimitní Zadáno 23.03.2012 12.06.2012 00:00
VUAB Pharma a.s. ROZTOKY u PRAHY sanace starých ekologických zátěží
nadlimitní Zadáno 22.03.2012 24.05.2012 00:00
Odborné služby IT specialistů v rámci implementace IISSP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2012 20.03.2012 00:00
Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity
nadlimitní Zadáno 20.03.2012 26.04.2012 00:00
Sanace plochy se starou zátěží životního prostředí (deponie TKO) v provozovně Rašeliny a.s. v Plané u Českých Budějovic
nadlimitní Zadáno 20.03.2012 10.05.2012 00:00
Realizace sanačního zásahu v rámci opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti Harfa s.r.o.
nadlimitní Zadáno 15.03.2012 19.04.2012 00:00
Úprava přeložky Vesnického potoka
nadlimitní Zadáno 14.03.2012 05.04.2012 00:00
Revitalizace zbytkové jámy bývalého lomu Prokop Grube
nadlimitní Zadáno 29.02.2012 29.03.2012 00:00
Strategie rozvoje kraje do roku 2020 - Plzeňský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2012 12.03.2012 00:00
Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných vrtů v oblasti Václavovice, Soběšovice – Dolní Domaslavice a Fryčovice – Příbor–východ – I. etapa – Průzkum likvidovaných hlubinných průzkumných vrtů
nadlimitní Zadáno 18.02.2012 12.04.2012 00:00
Příprava území po ukončení hornické činnosti - polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla
nadlimitní Zadáno 16.01.2012 08.03.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016