Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě - Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých dobývek
podlimitní Zadáno 30.03.2012 10.05.2012 00:00
Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník
nadlimitní Zadáno 30.03.2012 20.09.2012 00:00
Servis a opravy služebních vozidel
podlimitní Zadáno 30.03.2012 18.04.2012 00:00
Sanace staré ekologické zátěže v MORA MORAVIA, s.r.o., lokality v Hlubočkách – Mariánském Údolí, ve Šternberku a ve Dvorcích 02 - II. etapa
nadlimitní Zadáno 29.03.2012 08.08.2012 00:00
Sanace starých ekologických zátěží v areálu bývalého distribučního skladu pohonných hmot (včetně prostoru původního stáčiště) společnosti BENZINA, s.r.o. v Točníku
nadlimitní Zadáno 29.03.2012 24.05.2012 00:00
Úprava systému EPS v objektu Janovského pro GSA
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2012 29.03.2012 00:00
Komplexní dodávka českých a zahraničních periodik v tištěné nebo elektronické formě
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2012 23.04.2012 00:00
Ověření využitelnosti Metody přípravy veřejných strategií na úrovni malých obcí, mikroregionů a MAS
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2012 18.04.2012 00:00
Sanace a rekultivace svahu v rizikové oblasti nad starými důlními díly u severní hranice DP Tušimice
nadlimitní Zadáno 23.03.2012 17.05.2012 00:00
Sanace bývalé stáčírny živic - lokalita Dvůr Králové nad Labem - společnosti M-SILNICE a.s.
nadlimitní Zadáno 23.03.2012 12.06.2012 00:00
VUAB Pharma a.s. ROZTOKY u PRAHY sanace starých ekologických zátěží
nadlimitní Zadáno 22.03.2012 24.05.2012 00:00
Odborné služby IT specialistů v rámci implementace IISSP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2012 20.03.2012 00:00
Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity
nadlimitní Zadáno 20.03.2012 26.04.2012 00:00
Sanace plochy se starou zátěží životního prostředí (deponie TKO) v provozovně Rašeliny a.s. v Plané u Českých Budějovic
nadlimitní Zadáno 20.03.2012 10.05.2012 00:00
Realizace sanačního zásahu v rámci opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti Harfa s.r.o.
nadlimitní Zadáno 15.03.2012 19.04.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016