Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Udržovací čerpání vody k napouštění jezera Most
VZ malého rozsahu Zadáno
VI. etapa ochranného sanačního čerpání na lokalitě Hlubočky-Mariánské údolí společnosti MORA MORAVIA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Vybudování a provoz monitorovacího systému podzemních vod mezi areálem BorsodChem MCHZ s.r.o. a jímacím územím Nová Ves
VZ malého rozsahu Zadáno
X. etapa ochranného sanačního čerpání ve společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění provozu webového informačního systému „Webový informační systém- revitalizace Moravskoslezského a Jihomoravského kraje-provoz portálu REVITIS 2012-2016“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění studie a autorského dozoru v rámci úpravy sídla GSA
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizace analýzy rizika areálu společnosti ISH a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizace analýzy rizika na lokalitách Kamenice nad Lipou skládka, Volary skládka, Nové Vráto závod a Kamenice nad Lipou závod společnosti Jihočeské dřevařské závody, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizace analýzy rizik areálu závodu Litvínov společnosti UNIPETROL, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizace analýzy rizika staré popelové skládky společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizace analýzy rizika v areálu společnosti TATRA, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizace analýzy rizika ve společnosti OP papírna s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizace analýzy rizik na lokalitě Karlovy Vary – Tuhnice společnosti ČEZ Správa majetku, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby „Sanace haldy Hrabůvka“ společnosti VÍTKOVICE a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizace projektové dokumentace sanace lokality Skatulův Hliník společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016