Public contract: Sanační práce v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1369
System number: P16V00000088
Contracting authority registration number: MF-5171/2016/4501
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 631665
Upon prior information notice:
Sanační práce v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady
Date of start: 22.04.2016
Tender submit to: 09.08.2016 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Sanační práce v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Aktualizace realizačního projektu sanačního zásahu, ČSAP, s.r.o., Poděbrady“ ze srpna 2011 zpracované společností VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, IČO: 45274428 a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Hradec Králové, č.j. 5/OV/9583/03/Chv – O 11/03 ze dne 26.11.2003.

Předmětem plnění je realizace sanačních prací na lokalitě ČSAP, s.r.o., která zahrnuje sanaci nesaturované zóny a sanaci saturované zóny kontaminovanou z důvodu svého dřívějšího využití jako parkoviště autobusů ČSAD se zázemím pro řidiče, čerpací stanicí pohonných hmot a olejovým hospodářstvím. Docházelo tak k únikům motorové nafty a oleji zejména z důvodu nedostatečného zabezpečení nádrží na motorovou naftu a provozu olejového hospodářství. Předmětem plnění sanačních prací je následující rozsah:

Nesaturovaná zóna:
- Demolice stavebních konstrukcí a zpevněných ploch
- Metoda řízeného odtěžování
- Zneškodnění vzniklých odpadů

Saturovaná zóna:
- Ochranné stavebně-sanační čerpání v průběhu odtěžování zemin
- Vlastní sanace saturované zóny (odčerpávání fáze z hladiny podzemní vody v obnažené stavební jámě, ochranné sanační čerpání v oblasti okraje kontaminačního mraku ve směru proudění podzemní vody)
- Zneškodnění vzniklých odpadů

V rámci sanace budou dále provedeny následující práce:
- Průběžný sanační monitoring kvality podzemních vod a zemin
- Ukončení a vyhodnocení sanačního zásahu včetně závěrečné zprávy a analýzy rizika reziduální kontaminace
- Postsanační monitoring

Cílem prací je věcné a termínové splnění opatření k nápravě dané Rozhodnutím ČIŽP OI Hradec Králové, č.j. 5/OV/9583/03/Chv – O 11/03 ze dne 26.11.2003.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Česká republika - Ministerstvo financí
 • CRN: 00006947
 • Postal address:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Name of the department: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 508241

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
podatelna zadavatele, umístěná v sídle zadavatele, vpravo v mezipatře budovy B, v místnosti č. 97
Letenská 15
118 10 Praha 1

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance