Veřejná zakázka: Sanační práce v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1369
Systémové číslo: P16V00000088
Evidenční číslo zadavatele: MF-5171/2016/4501
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631665
Na základě předběžného oznámení:
Sanační práce v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady
Počátek běhu lhůt: 22.04.2016
Nabídku podat do: 09.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanační práce v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Aktualizace realizačního projektu sanačního zásahu, ČSAP, s.r.o., Poděbrady“ ze srpna 2011 zpracované společností VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, IČO: 45274428 a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Hradec Králové, č.j. 5/OV/9583/03/Chv – O 11/03 ze dne 26.11.2003.

Předmětem plnění je realizace sanačních prací na lokalitě ČSAP, s.r.o., která zahrnuje sanaci nesaturované zóny a sanaci saturované zóny kontaminovanou z důvodu svého dřívějšího využití jako parkoviště autobusů ČSAD se zázemím pro řidiče, čerpací stanicí pohonných hmot a olejovým hospodářstvím. Docházelo tak k únikům motorové nafty a oleji zejména z důvodu nedostatečného zabezpečení nádrží na motorovou naftu a provozu olejového hospodářství. Předmětem plnění sanačních prací je následující rozsah:

Nesaturovaná zóna:
- Demolice stavebních konstrukcí a zpevněných ploch
- Metoda řízeného odtěžování
- Zneškodnění vzniklých odpadů

Saturovaná zóna:
- Ochranné stavebně-sanační čerpání v průběhu odtěžování zemin
- Vlastní sanace saturované zóny (odčerpávání fáze z hladiny podzemní vody v obnažené stavební jámě, ochranné sanační čerpání v oblasti okraje kontaminačního mraku ve směru proudění podzemní vody)
- Zneškodnění vzniklých odpadů

V rámci sanace budou dále provedeny následující práce:
- Průběžný sanační monitoring kvality podzemních vod a zemin
- Ukončení a vyhodnocení sanačního zásahu včetně závěrečné zprávy a analýzy rizika reziduální kontaminace
- Postsanační monitoring

Cílem prací je věcné a termínové splnění opatření k nápravě dané Rozhodnutím ČIŽP OI Hradec Králové, č.j. 5/OV/9583/03/Chv – O 11/03 ze dne 26.11.2003.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna zadavatele, umístěná v sídle zadavatele, vpravo v mezipatře budovy B, v místnosti č. 97
Letenská 15
118 10 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky