Veřejná zakázka: Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, s. r. o., areál Karlovy Vary

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1745
Systémové číslo: P16V00000465
Evidenční číslo zadavatele: MF-29049/2016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644888
Na základě předběžného oznámení:
„Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, s. r. o., areál Karlovy Vary“
Počátek běhu lhůt: 30.09.2016
Nabídku podat do: 30.11.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, s. r. o., areál Karlovy Vary
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je sanace starých ekologických zátěží („SEZ“) v areálu vlastněném původně společností RWE Energie, s. r. o. a jejími právními předchůdci. V současné době se nachází ve vlastnictví společnosti RWE Česká republika a.s., která je mateřskou společností společnosti RWE Energie, s.r.o. (dále též „nabyvatel“) a dotčený majetek nabyla formou přeměny odštěpení sloučením. Závazek k odstranění SEZ na základě tzv. ekologické smlouvy má společnost RWE Energie, s.r.o. jakožto právní nástupce společnosti Západočeská plynárenská, a.s., která nabyla majetek dotčený SEZ v rámci privatizace. Jedná se o lokalitu nacházející se v Karlových Varech, části Tuhnice. Znečištění zemin a podzemních vod na lokalitě (SEZ) bylo způsobeno dřívějším provozem (1857 - 1967) zařízení na výrobu surového plynu karbonizací uhlí. K úniku závadných látek docházelo zejména netěsnostmi dehtových jímek a nezabezpečeným ukládáním meziproduktů výroby svítiplynu v areálu plynárny.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle „Projektové dokumentace opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, a.s. areál Karlovy Vary“ zpracované společností FONTANUS CZ s.r.o., Hornická 209, 284 01 Kutná Hora, a dle Rozhodnutí ČIŽP Ol Plzeň, pobočka Karlovy Vary čj. ČIŽP/431/OOV/SRO1/0918895.003/10/ZLB ze dne 11.1.2010.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Letenská 15
118 10 Praha 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky