Veřejná zakázka: CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ VE 3. A 4. NP, ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V 5. NP A VELÍNU ČOV VE 2. PP VZ I

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3280
Systémové číslo: P20V00000029
Evidenční číslo zadavatele: STC/1392/FÚ/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.03.2020
Nabídku podat do: 03.04.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ VE 3. A 4. NP, ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V 5. NP A VELÍNU ČOV VE 2. PP VZ I
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu Chlazení kanceláří ve 3. a 4. NP, zasedací místnosti v 5. NP a velínu ČOV ve 2. PP v souladu s projektovou dokumentací, uvedenou v příloze č. 1 této ZD. Zadavatel dle smyslu ustanovení § 36 odst. 8 zákona poskytne účastníkům v rámci zadávacího řízení část projektové dokumentace nezbytnou k dostatečnému vymezení předmětu veřejné zakázky a k jeho nacenění, tj. technické zprávy jednotlivých profesí, schéma vzduchotechnických a chladících zařízení včetně výkazu výměr (příloha č. 1 návrhu smlouvy v příloze č. 2 této ZD). Zbývající část projektové dokumentace, zejména technické výkresy, bude zhotoviteli, tedy vybranému dodavateli, poskytnuta po podpisu smlouvy.

Součástí závazku dodavatele dle předcházejícího odstavce je:
a) komplexní dodávka montážních prací zajišťujících kompletní provedení díla,
b) doprava a pojištění přepravy materiálu dle dodacích podmínek Incoterms 2010, konkrétně doložky DAP,
c) instalace a uvedení jednotek chlazení (fan coil) do provozu včetně prověření jejich funkčnosti provedením komplexních a provozních zkoušek,
d) předání dokladů a dokumentů vztahujících se k provedenému dílu (dokumentace skutečného provedení díla, zakreslení zrealizovaných změn do knihovny VZT a chlazení) a předání nezbytné předepsané výrobní dokumentace, zejména dokladů o certifikaci použitých výrobků, záručních listů, protokolů provozních a revizních zkoušek, protokolu o tlakové zkoušce, návodu k obsluze, údržbě v českém jazyce a soupis instalovaných jednotek FCU (fan coil), včetně jejich typu, výrobního čísla a umístění (číslo místnosti), a to nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla dle čl. V odst. 1 návrhu smlouvy (příloha č.2 této ZD),
e) protokolární zaškolení určených zaměstnanců objednatele k obsluze a údržbě dodaných komponentů v počtu 2 osob pro chlazení kanceláří a zasedací místnosti a dalších 4 osob pro chlazení velínu ČOV
f) kompletní demontáž stávajících nevyhovujících zařízení a komponent v místě provedení díla včetně odvozu tohoto materiálu a jeho ekologická likvidace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510276

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky