Public contract: Rozšíření kapacity technologie síťové bezpečnosti

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3534
System number: P21V00000052
Contracting authority registration number: VZ2021011
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-022024
Date of commence: 17.06.2021
Tender submit to: 19.07.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rozšíření kapacity technologie síťové bezpečnosti
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Zadavatel požaduje dodání příslušného hardware (dále jen „HW“), příslušného software (dále jen „SW“), poskytnutí příslušných licencí (dále jen „Licence“), příslušného příslušenství a poskytování maintenance k dodanému HW, SW a k licencím (dále jen „Maintenance“) a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců (dále jen „Rámcová dohoda“), na jejímž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky (Objednávky) na předmět veřejné zakázky.
Poskytování Maintenance k dodanému HW, SW a licencím musí být realizováno v rámci servisního programu Výrobce.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 49 700 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • CRN: 03630919
 • Postal address:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 520646

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance