Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření počtu stanic CCTV a EKV na CÚ Ruzyně
VZ malého rozsahu Zadáno
Rozšíření projektu v oblasti procesního řízení.
podlimitní Zadáno
Rozvoj aplikace eSAT v návaznosti na projekt IOP V17
VZ malého rozsahu Zadáno
Rozvoj systému COPIS
VZ malého rozsahu Zadáno
Rozvoj systému EOS/CD
VZ malého rozsahu Zadáno
Rukavice
VZ malého rozsahu Zadáno
Sanace močůvky (hnojůvky) a siláže v areálu farmy Nový Svět
VZ malého rozsahu Zadáno
Sanace nově zjištěných skutečností v dílčí lokalitě SO33 v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Servisní a technická podpora aktivních prvků jádra LAN sítě GŘC
VZ malého rozsahu Zadáno
Servisní a technická podpora komunikačního systému HiPath
VZ malého rozsahu Zadáno
Servisní podpora Laboratorního informačního manažerského systému
VZ malého rozsahu Zadáno
Servisní podpora systému elektronické pošty MS Exchange a systému GFI Mail Archiver
VZ malého rozsahu Zadáno
Servisní smlouva o servisní podpoře softwarových produktů a Licenční smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno
Servisní smlouva o servisní podpoře softwarových produktů a Licenční smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva na poskytnutí servisní podpory a Licenční smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016