Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování servisu a technické podpory
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování služeb STC
nadlimitní Zadáno
Smlouva o poskytování služeb technické podpory elektronické spisovny pro střednědobé důvěryhodné uložení dokumentů
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o rozšíření HiPath 4000 a doplnění funkce Survivability do IPDA
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o servisní podpoře programového vybavení systému ODYSEA 2001
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o systémové podpoře řízení bezpečnosti, řízení a provádění ochrany informačního systému CS ČR
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o technické podpoře SW systémů pro správu a sběr dat pro Intrastat
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o zajištění pozáručního servisu výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno
Softwarová a technická podpora aplikací Helpline a Správa identit
VZ malého rozsahu Zadáno
Speciální automobilový trenažér SKID CAR SYSTÉM
VZ malého rozsahu Zadáno
Speciální techniky - zařízení pro zpracování videa "ALL IN ONE"
VZ malého rozsahu Zadáno
SP elektronické pošty MS Exchange 2007
VZ malého rozsahu Zadáno
SP systému Odysea
VZ malého rozsahu Zadáno
Supervize akce „Humanizace zajištěných nebo zlikvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v intravilánu města Ostravy“
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016