Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technická podpora systémů Správa identit, ANSA, Specifikační listy a Záznamy SJ
VZ malého rozsahu Zadáno
Technická podpora systému TIS
VZ malého rozsahu Zadáno
Technický a implementační projekt upgrade domény CS na verzi 2012 R2 včetně testování
VZ malého rozsahu Zadáno
Termoprádlo
VZ malého rozsahu Zadáno
Testování a implementační projekt nasazení MS Exchange 2013
VZ malého rozsahu Zadáno
TP aplikací GLZ
VZ malého rozsahu Zadáno
TP systémů EUR,EVZ
VZ malého rozsahu Zadáno
TP systému firewall
VZ malého rozsahu Zadáno
Údržba aplikace CEPAN.
nadlimitní Zadáno
Údržba aplikace evidence tabákových nálepek SPD.
podlimitní Zadáno
Údržba aplikace MED.
nadlimitní Zadáno
Údržba aplikací ME-SPD
podlimitní Zadáno
Údržba aplikací spojených s registrací a správou daní a daňových subjektů.
nadlimitní Zadáno
Údržba aplikací systému NCTS/ESC/TIR a dalšího SW
nadlimitní Zadáno
Údržba systému eDovoz
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016