Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dynamický nákupní systém na kancelářskou techniku a zařízení - Výzva 3-2020
nadlimitní Zadáno 03.08.2020 19.08.2020 10:00
Dynamický nákupní systém na kancelářskou techniku a zařízení - Výzva 2-2020
nadlimitní Zadáno 27.07.2020 11.08.2020 10:00
Rozšíření kapacity síťové infrastruktury datových center
nadlimitní Zadáno 17.07.2020 17.08.2020 10:00
Zajištění licencí a SW maintenance k produktům HSM
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2020 24.07.2020 09:00
Dodání samolepícího papíru pro výrobu víza EU
podlimitní Zadáno 15.07.2020 17.08.2020 14:00
Odborné činnosti PMO konzultanta a programového manažera
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 16.07.2020 10:00
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 10-2020
nadlimitní Zadáno 07.07.2020 23.07.2020 10:00
Odborná podpora procesu řízení konfigurací
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 10.07.2020 09:00
Poskytování ekonomických služeb
nadlimitní Zadáno 30.06.2020 31.07.2020 10:00
Produkty a služby M365
nadlimitní Zadáno 29.06.2020 10.08.2020 10:00
Dodávky ofsetového papíru, lepenky a obálek (znovuvyhlášení)
podlimitní Zadáno 24.06.2020 31.07.2020 09:00
Rekonstrukce EPS, PZTS a EKV v objektech SPCSS
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2020 07.07.2020 10:00
Rozšíření kapacity technologie loadbalancingu
nadlimitní Zadáno 16.06.2020 17.07.2020 10:00
Dynamický nákupní systém na dodávky osobních vozidel - Výzva 7-20
nadlimitní Zadáno 11.06.2020 29.06.2020 10:00
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 9-2020
nadlimitní Zadáno 11.06.2020 07.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016