Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 16-2020
nadlimitní Zadáno 03.04.2020 20.04.2020 10:00
Dynamický nákupní systém na dodávky osobních vozidel - Výzva 4-20
nadlimitní Zadáno 02.04.2020 21.04.2020 11:00
Dynamický nákupní systém na dodávky osobních vozidel - Výzva 5-20
nadlimitní Zadáno 02.04.2020 20.04.2020 10:00
Rozšíření spine-leaf architektury
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 14.04.2020 09:00
Administrace zadávacích řízení a poskytování právních služeb souvisejících s přípravou a realizací výstavby nového závodu zadavatele
nadlimitní Zadáno 01.04.2020 11.05.2020 11:00
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 7-2020
nadlimitní Zadáno 01.04.2020 22.04.2020 10:00
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 6-2020
nadlimitní Zadáno 01.04.2020 17.04.2020 10:00
HW a SW podpora produktů výrobce Check Point
podlimitní Zadáno 31.03.2020 20.04.2020 10:00
Dynamický nákupní systém na dodávky osobních vozidel - Výzva 3-20
nadlimitní Zadáno 31.03.2020 22.04.2020 14:00
Datové propojení datových center Zeleneč a Na Vápence
nadlimitní Zadáno 25.03.2020 08.06.2020 09:00
Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 09.04.2020 10:00
Dodávka diskového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2020 30.03.2020 11:00
Dynamický nákupní systém na kancelářskou techniku a zařízení - Výzva 1-2020
nadlimitní Zadáno 12.03.2020 24.03.2020 10:00
CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ VE 3. A 4. NP, ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V 5. NP A VELÍNU ČOV VE 2. PP VZ I
podlimitní Zadáno 12.03.2020 03.04.2020 09:00
Rozšíření SAN switchů II
nadlimitní Zadáno 11.03.2020 14.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016