Veřejná zakázka: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 1-2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3252
Systémové číslo: P20V00000001
Evidenční číslo zadavatele: MF-158/2020/6602
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
Datum zahájení: 31.01.2020
Nabídku podat do: 17.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 1-2020
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
1.1 Předmětem plnění Veřejné zakázky je:
a) Dodávka hardware, software a potřebných licencí v rozsahu:
• 2 kusy primárních diskových polí kategorie Enterprise a 1 kus backup (záložní) pole kategorie Enterprise,
• 8 kusů SAN switchů (přepínače),
• zajištění příslušného software včetně licenčních oprávnění k Diskovým polím a SAN switch.
b) Zajištění implementace a integrace Diskových polí a SAN switch do stávajícího prostředí Zadavatele.
c) Provedení akceptačních testů na dodaný a implementovaný Hardware a Software.
d) Zajištění migrace dat ze stávajících diskových polí Zadavatele na dodaná Disková pole.
e) Zajištění školení v rozsahu pěti (5) MD zaměřených na SAN technologie a školení v rozsahu pěti (5) MD zaměřených na disková pole s lektorem v českém jazyce na území ČR.
f) Zajištění poskytování technické podpory výrobce na dodaná Disková pole a SAN switch.
g) Poskytnutí servisní podpory na dodaná Disková pole a SAN switch.
h) V případě požadavku Zadavatele zajištění rozšíření diskové kapacity dodaných Diskových polí dodávkou HW a potřebného SW včetně zajištění technické podpory a dále též v případě požadavku Zadavatele zajištění podpory dodatečně dodaných disků; toto plnění má charakter smluvní opce.

Požadavky na předmět plnění jsou dále definovány v závazném návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 4 Výzvy, v Příloze č. 2 Výzvy - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky a v Příloze č. 3 Výzvy - Popis řešení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky